Μεταφράσεις πτυχίων, βιογραφικών & πιστοποιητικών

el  en  fr

Η ομάδα του thetranslator.gr ειδικεύεται στην έγκυρη μετάφραση βιογραφικών (είτε σε απλή μορφή είτε σε μορφή Europass, στην οποία μπορεί να μετατρέψει και το δικό σας βιογραφικό), στην μετάφραση κάθε τύπου πτυχίων ή πιστοποιητικών, αλλά και στην μετάφραση δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, είτε αλλοδαπών προς χρήση στην Ελλάδα είτε ελληνικών δημοσίων εγγράφων που θα κατατεθούν σε χώρες του εξωτερικού. Αναλαμβάνουμε:

 • Μεταφράσεις πτυχίων ξένων & ελληνικών πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων
 • Μεταφράσεις βιογραφικών σημειωμάτων
 • Μεταφράσεις πιστοποιητικών σπουδών
 • Μεταφράσεις απολυτηρίων λυκείου
 • Μεταφράσεις αναλυτικών βαθμολογιών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 • Μεταφράσεις πτυχίων ξένων γλωσσών/πιστοποιητικών επάρκειας
 • Μεταφράσεις πιστοποιητικών δεξιοτήτων Πληροφορικής και άλλων τομέων
 • Μεταφράσεις συστατικών επιστολών
 • Μεταφράσεις πιστοποιητικών σεμιναρίων και επιμορφώσεων
 • Μεταφράσεις δημόσιων πιστοποιητικών (γέννησης, γάμου, βάπτισης, θανάτου)
 • Μεταφράσεις εκθέσεων
 • Μεταφράσεις μελετών
 • Μεταφράσεις πρακτικών
 • Μεταφράσεις στατιστικών στοιχείων
 • Μεταφράσεις εγκύκλιων οδηγιών
 • Μεταφράσεις απαντήσεων της Διοίκησης
 • Μεταφράσεις γνωμοδοτήσεων
 • Μεταφράσεις αποφάσεων
 • Μεταφράσεις ιδιωτικών εγγράφων
 • Μεταφράσεις ιδιωτικών συμβάσεων
 • Μεταφράσεις ασφαλιστικών μέτρων
 • Μεταφράσεις δικαστικών προσφυγών ή εγγράφων για δικαστική χρήση
 • Μεταφράσεις καταστατικών εταιρειών
 • Μεταφράσεις εγγράφων άδειας και πιστοποίησης
 • Μεταφράσεις ευρεσιτεχνιών & πατεντών
 • Μεταφράσεις δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας
 • Μεταφράσεις τιμολογίων για αποζημιώσεις από ασφαλιστικούς φορείς ή ταμεία