ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (OCR)

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Επιχειρήσεις και ιδιώτες διαθέτουν έγγραφα που σπανίως χρησιμοποιούν και επεξεργάζονται. Η διαχείριση και η αναζήτηση ενός εγγράφου ανάμεσα σε δεκάδες είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Με την ψηφιοποίηση των εγγράφων σας μπορείτε να αυξήσετε τον λειτουργικό σας χώρο. Η ψηφιοποίηση εγγράφων αλλά και η ηλεκτρονική τους αρχειοθέτηση και διαχείριση αποτελεί την αρχή για την μείωση των λειτουργικών εξόδων σας.

Το thetranslator.gr επενδύει σε λύσεις υψηλής τεχνολογίας για την ψηφιοποίηση εγγράφων και σχεδίων. Ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά και τη συνολική έκταση του έργου, διαθέτουμε τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για να ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση στην ώρα της, με βάση τις προδιαγραφές που εσείς ορίζετε. Εφημερίδες, χάρτες, αφίσες, φωτογραφίες, έργα τέχνης, σχέδια, εγχειρίδια χρήσης, σημειώσεις, προσωπικά αρχεία, ακαδημαϊκά έγγραφα, αποδείξεις, τιμολόγια και διάφοροι άλλοι τύποι εγγράφων ψηφιοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή με τη διαδικασία OCR.