Οικονομικές μεταφράσεις

el  en  fr

Η εμπειρία μας από την συνεργασία μας σε μεταφράσεις του Υπουργείου Οικονομικών εξασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας στον τομέα των οικονομικών μεταφράσεων. Οι σύγχρονες ανάγκες ακριβούς και αμφίδρομης οικονομικής πληροφόρησης καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συνεργασίας με έναν αξιόπιστο πάροχο μεταφραστικών υπηρεσιών, ο οποίος διαθέτει την υποδομή και το έμψυχο επιστημονικό δυναμικό προκειμένου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές. Με τη συνεργασία οικονομολόγων και μεταφραστών εξειδικευμένων στην οικονομική ορολογία και με βάση τα ειδικά γλωσσάρια που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των μεταφραστικών αυτών έργων, αναλαμβάνουμε:

 • Μεταφράσεις ισολογισμών
 • Μεταφράσεις μηνιαίων-ετήσιων εκθέσεων
 • Μεταφράσεις διεθνών λογιστικών προτύπων-λογιστικών φύλλων
 • Μεταφράσεις τιμολογίων-εμπορικών συναλλαγών
 • Μεταφράσεις επιχειρηματικών εκθέσεων-πορισμάτων
 • Μεταφράσεις οικονομικών καταστάσεων
 • Μεταφράσεις χρηματοοικονομικών εκθέσεων
 • Μεταφράσεις εγγράφων ασφαλιστικών ταμείων ή φορέων
 • Μεταφράσεις τραπεζικών εγγράφων
 • Μεταφράσεις εκκαθαριστικών
 • Μεταφράσεις πανεπιστημιακών εργασιών
 • Μεταφράσεις κειμένων στον τομέα marketing-management
 • Μεταφράσεις επιχειρησιακής επικοινωνίας
 • Μεταφράσεις επιχειρηματικών σχεδίων (business plans)