ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Η συνεχής ενημέρωση σε θέματα εξέλιξης στον τομέα της διερμηνείας και των διεθνών επιχειρήσεων καθιστά δυνατή τη συνεργασία με τους καλύτερους επαγγελματίες διερμηνείς και διασφαλίζει άριστες γλωσσικές δεξιότητες. Η πολυετής πείρα του thetranslator.gr στον τομέα της διερμηνείας και η κατανόηση της σπουδαιότητας της πολυγλωσσικής επικοινωνίας εγγυάται την επιτυχία κάθε συναλλαγής με την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού επιπέδου. Οι ειδικευμένοι διερμηνείς μας επιλέγονται βάσει των γλωσσών εργασίας, των γλωσσικών δεξιοτήτων και του επιστημονικού υποβάθρου τους. Η πολυετής τους πείρα αποτελεί το θεμέλιο των άριστων, ποιοτικών υπηρεσιών που παρέχουμε. Το thetranslator.gr προσφέρει υπηρεσίες ταυτόχρονης (καμπίνας), διαδοχικής (σε πάνελ), διακεκομμένης, ψιθυριστής ή μέσω τηλεφώνου διερμηνείας σε συνέδρια, επαγγελματικές συναντήσεις κ.ά., καλύπτοντας κάθε ανάγκη, επαγγελματική ή προσωπική.

Οι γλωσσικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον τομέα της διερμηνείας εξασφαλίζουν:

 • Υπηρεσίες διερμηνείας όλων των ειδών
 • Ποιοτική επιλογή διερμηνέων
 • Ειδικευμένο δίκτυο συνεργατών του thetranslator.gr για οποιονδήποτε τομέα
 • Επαγγελματική δέσμευση, αξιοπιστία και εχεμύθεια
Η ομάδα του thetranslator.gr, έχοντας επίγνωση της σημασίας της πλήρους κατανόησης και της ορθής μεταφοράς των λεγομένων μεταξύ ατόμων από διαφορετικές εθνικότητες, με διαφορετικά γλωσσικά ιδιώματα και πολιτιστικό υπόβαθρο, για την επιτυχία μιας διεθνούς επαγγελματικής συνάντησης ή ενός συνεδρίου, διαθέτει ευρύτατο δίκτυο εξειδικευμένων και καταξιωμένων επαγγελματιών διερμηνέων με το οποίο καλύπτονται διεθνείς συναντήσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και την ικανότητα συνεχούς κίνησης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών προσεγγίσεων και τρόπων σκέψης. Οι τομείς ειδίκευσής μας αφορούν διερμηνείες:
 • Συνεδρίων
 • Συνεδριάσεων
 • Ημερίδων
 • Διασκέψεων
 • Συμποσίων
 • Συναντήσεων εργασίας
 • Γενικών συνελεύσεων
 • Συμβουλίων
 • Σεμιναρίων
 • Εκδηλώσεων
 • Συσκέψεων
 • Επαγγελματικών/επιχειρηματικών συναντήσεων και διαπραγματεύσεων
 • Επιχειρηματικών αποστολών
 • Ακροαματικής διαδικασίας σε δικαστήριο
Όλοι οι διερμηνείς μας διαθέτουν εμπειρία, υψηλότατο επίπεδο εκπαίδευσης, ευρύ γνωστικό πεδίο, εκτενή γνώση της κουλτούρας, της συμπεριφοράς και των πρακτικών των χωρών όπου ομιλούνται οι γλώσσες εργασίας, εξαιρετική μνήμη, ικανότητες ενεργούς ακρόασης και λήψης σημειώσεων, υψηλό βαθμό αυτοσυγκέντρωσης, ταχύτητα, καθώς και ικανότητες κατανόησης, ανάλυσης, μεταφοράς νοημάτων και πολλαπλής διατύπωσης. Διακρίνονται επίσης για την υψηλή τους εξειδίκευση, την εχεμύθεια, τη συνέπεια και, κυρίως, τον επαγγελματισμό τους. Παρέχουμε κατά συνέπεια υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ταυτόχρονης (καμπίνας), διαδοχικής (σε πάνελ), διακεκομμένης, ψιθυριστής ή μέσω τηλεφώνου διερμηνείας.