ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ KEIMENΩΝ

Αν και η μετάφραση είναι πιθανό να μοιάζει με μια απλή μετατροπή του περιεχομένου ενός εγγράφου ή ενός πολυμέσου από μια γλώσσα σε μια άλλη, στην πραγματικότητα είναι μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία.

Η ακριβής μετάφραση ενός εγγράφου απαιτεί: ανάλυση του περιεχομένου, εύρεση της ορολογίας, διασφάλιση της ποιότητας με διόρθωση και επιμέλεια των κειμένων, οριστικοποίηση των εκδόσεων, καθιέρωση μεταφραστικών κανόνων και τυποποίηση διαδικασιών για τις ενημερώσεις των μελλοντικών εκδόσεων.

Το έργο της δημιουργίας, της μορφοποίησης και της ενημέρωσης εκδόσεων εγγράφων σε διαφορετικές γλώσσες, καθώς και η κοινοποίησή τους σε διαφορετικά τμήματα, επιχειρησιακές μονάδες, αλλά και χώρες, είναι περίπλοκο. Κατά συνέπεια, η επιλογή των κατάλληλων συνεργατών είναι η πιο σημαντική ενέργεια για την επιτυχή ολοκλήρωση και παράδοση ενός άρτια μεταφρασμένου κειμένου.

Με βάση τα παραπάνω, στο thetranslator.gr παρέχονται:
 • Μεταφράσεις σε συγκεκριμένη προθεσμία
 • Εγγυημένα αποτελέσματα ποιότητας
 • Διαχείριση μεταφραστικών έργων σύμφωνα με την δομή εργασίας του thetranslator.gr και τις απαιτήσεις του πελάτη
 • Ευελιξία σε κάθε φάση των μεταφραστικών έργων, από την προκαταρκτική φάση του ενδελεχούς σχεδιασμού έως και τον έλεγχο πριν την παράδοση
 • Συνεχής επικοινωνία με τον πελάτη με δυνατότητα παρακολούθησης κάθε φάσης του έργου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

Ανατρέξτε στις παρακάτω αναδυόμενες κατηγορίες για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη κάθε κατηγορία μεταφράσεων

 • Νομικές μεταφράσεις

  Έχοντας ως γνώμονα την ακρίβεια και υψηλή ποιότητα που είναι απαραίτητη για τη μετάφραση των συχνά περίπλοκων νομικών εγγράφων, τις υψηλές απαιτήσεις ορθής ορολογίας, καθώς και τις ειδικές γνώσεις που συχνά απαιτούνται όσον αφορά το νομικό σύστημα, το οποίο ισχύει στην εκάστοτε χώρα της γλώσσας-στόχου, και έχοντας διασφαλίσει τη συνεργασία νομικών και μεταφραστών εξειδικευμένων στη νομική ορολογία, οι οποίοι, επιπροσθέτως, εργάζονται με βάση ειδικά γλωσσάρια, αναλαμβάνουμε:

  • Μεταφράσεις Διεθνούς Δικαίου
  • Μεταφράσεις Εμπορικού Δικαίου
  • Μεταφράσεις Ναυτικού Δικαίου
  • Μεταφράσεις Ποινικού Δικαίου
  • Μεταφράσεις Εταιρικού Δικαίου
  • Μεταφράσεις νομικών κειμένων για την Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Μεταφράσεις εταιρικών και κυβερνητικών αυμφωνιών
  • Μεταφράσεις συστάσεων/συγχωνεύσεων/καταστατικών εταιρειών
  • Μεταφράσεις χρεογράφων
  • Μεταφράσεις ΦΕΚ (Φύλλων Εφημερίδας Κυβερνήσεως)
  • Μεταφράσεις ιδιωτικών/εμπορικών συμβάσεων
  • Μεταφράσεις αγωγών
  • Μεταφράσεις συμβολαίων διαφόρων τύπων
  • Μεταφράσεις ευρεσιτεχνιών
  • Μεταφράσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Μεταφράσεις εγγράφων μετανάστευσης
 • Οικονομικές μεταφράσεις

  Η εμπειρία μας από την συνεργασία μας σε μεταφράσεις του Υπουργείου Οικονομικών εξασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας στον τομέα των οικονομικών μεταφράσεων. Οι σύγχρονες ανάγκες ακριβούς και αμφίδρομης οικονομικής πληροφόρησης καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συνεργασίας με έναν αξιόπιστο πάροχο μεταφραστικών υπηρεσιών, ο οποίος διαθέτει την υποδομή και το έμψυχο επιστημονικό δυναμικό προκειμένου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές. Με τη συνεργασία οικονομολόγων και μεταφραστών εξειδικευμένων στην οικονομική ορολογία και με βάση τα ειδικά γλωσσάρια που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των μεταφραστικών αυτών έργων, αναλαμβάνουμε:

  • Μεταφράσεις ισολογισμών
  • Μεταφράσεις μηνιαίων-ετήσιων εκθέσεων
  • Μεταφράσεις διεθνών λογιστικών προτύπων-λογιστικών φύλλων
  • Μεταφράσεις τιμολογίων-εμπορικών συναλλαγών
  • Μεταφράσεις επιχειρηματικών εκθέσεων-πορισμάτων
  • Μεταφράσεις οικονομικών καταστάσεων
  • Μεταφράσεις χρηματοοικονομικών εκθέσεων
  • Μεταφράσεις εγγράφων ασφαλιστικών ταμείων ή φορέων
  • Μεταφράσεις τραπεζικών εγγράφων
  • Μεταφράσεις εκκαθαριστικών
  • Μεταφράσεις πανεπιστημιακών εργασιών
  • Μεταφράσεις κειμένων στον τομέα marketing-management
  • Μεταφράσεις επιχειρησιακής επικοινωνίας
  • Μεταφράσεις επιχειρηματικών σχεδίων (business plans)
 • Τεχνικές μεταφράσεις

  Η ομάδα του thetranslator.gr ειδικεύεται στις μεταφράσεις τεχνικών εγγράφων και εγχειριδίων, αφού έχει συνεργαστεί με ορισμένες από τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρείες και κοινοπραξίες στους δυναμικότερους εξαγωγικούς κλάδους της Ελλάδας. Με τη χρήση συστημάτων διαχείρισης ορολογίας και μεταφραστικών μνημών, με βάση γλωσσάρια και άλλα εργαλεία, διασφαλίζουμε τη χρήση των σωστών όρων, με ακρίβεια και συνέπεια. Επιπλέον, με τη συνεργασία ειδικών με μεγάλη και πιστοποιημένη εμπειρία στον τομέα τους και μεταφραστών εξειδικευμένων στην τεχνική ορολογία, αναλαμβάνουμε:

  • Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας οικιακών-λευκών συσκευών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας ιατρικών μηχανημάτων-συσκευών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας αυτοκινήτων & μηχανών
  • Μεταφράσεις φυλλαδίων και καταλόγων τεχνικών χαρακτηριστικών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων κατασκευών μηχανικού εξοπλισμού
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων μηχανημάτων βαριάς βιομηχανίας
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων γεωργικών μηχανημάτων-συστημάτων
  • Μεταφράσεις τεχνικών μελετών διαφόρων κλάδων
  • Μεταφράσεις γεωπονικών μελετών
 • Μεταφράσεις πτυχίων, βιογραφικών & πιστοποιητικών

  Η ομάδα του thetranslator.gr ειδικεύεται στην έγκυρη μετάφραση βιογραφικών (είτε σε απλή μορφή είτε σε μορφή Europass, στην οποία μπορεί να μετατρέψει και το δικό σας βιογραφικό), στην μετάφραση κάθε τύπου πτυχίων ή πιστοποιητικών, αλλά και στην μετάφραση δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, είτε αλλοδαπών προς χρήση στην Ελλάδα είτε ελληνικών δημοσίων εγγράφων που θα κατατεθούν σε χώρες του εξωτερικού. Αναλαμβάνουμε:

  • Μεταφράσεις πτυχίων ξένων & ελληνικών πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων
  • Μεταφράσεις βιογραφικών σημειωμάτων
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών σπουδών
  • Μεταφράσεις απολυτηρίων λυκείου
  • Μεταφράσεις αναλυτικών βαθμολογιών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
  • Μεταφράσεις πτυχίων ξένων γλωσσών/πιστοποιητικών επάρκειας
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών δεξιοτήτων Πληροφορικής και άλλων τομέων
  • Μεταφράσεις συστατικών επιστολών
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών σεμιναρίων και επιμορφώσεων
  • Μεταφράσεις δημόσιων πιστοποιητικών (γέννησης, γάμου, βάπτισης, θανάτου)
  • Μεταφράσεις εκθέσεων
  • Μεταφράσεις μελετών
  • Μεταφράσεις πρακτικών
  • Μεταφράσεις στατιστικών στοιχείων
  • Μεταφράσεις εγκύκλιων οδηγιών
  • Μεταφράσεις απαντήσεων της Διοίκησης
  • Μεταφράσεις γνωμοδοτήσεων
  • Μεταφράσεις αποφάσεων
  • Μεταφράσεις ιδιωτικών εγγράφων
  • Μεταφράσεις ιδιωτικών συμβάσεων
  • Μεταφράσεις ασφαλιστικών μέτρων
  • Μεταφράσεις δικαστικών προσφυγών ή εγγράφων για δικαστική χρήση
  • Μεταφράσεις καταστατικών εταιρειών
  • Μεταφράσεις εγγράφων άδειας και πιστοποίησης
  • Μεταφράσεις ευρεσιτεχνιών & πατεντών
  • Μεταφράσεις δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας
  • Μεταφράσεις τιμολογίων για αποζημιώσεις από ασφαλιστικούς φορείς ή ταμεία
 • Μεταφράσεις ιστοσελίδων

  Γνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες προβολής και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μέσω των ιστοσελίδων τους αναλαμβάνουμε τόσο τη μετάφραση ιστότοπων με απόλυτη ακρίβεια όσο και εχεμύθεια, σε εξαιρετικά προσιτές τιμές. Ως τομείς ειδίκευσης αναφέρουμε ενδεικτικά τους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, των επενδύσεων, της υγείας, της πληροφορικής, της εστίασης, της ένδυσης/υπόδυσης, της άθλησης και της αναψυχής.

  Διαδικασία μετάφρασης ιστοσελίδας

  Η διαδικασία μετάφρασης μιας ιστοσελίδας περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  • Μετάφραση όλων των στοιχείων της διεπιφάνειας χρήσης (User Interface), των γραφικών, των πολυμέσων και του κειμένου του ιστότοπου.
  • Προσαρμογή του μεταφραστικού αποτελέσματος με στόχο τη βελτίωση της τελικής απόδοσης της σελίδας.
  • Χρήση των κατάλληλων μεταφραστικών εργαλείων (CAT Tools) για διασφάλιση της συνέπειας του περιεχομένου και εξοικονόμηση κόστους και χρόνου.

  Πλεονεκτήματα υπηρεσίας

  Μπορούμε να δημιουργήσουμε και να συντηρήσουμε περιεχόμενο για πολύγλωσσες ιστοσελίδες σε πολλούς τομείς της προτίμησής σας. Για όλα τα έργα μετάφρασης ιστοσελίδων, προσφέρουμε:

  • Ποιοτικές μεταφράσεις εντός προθεσμίας παράδοσης
  • Εκπτώσεις ανά όγκο εργασίας
  • Συνεργασία για τη διαχείριση των μεταφραστικών έργων
  • Ευελιξία σε κάθε φάση του μεταφραστικού έργου
  • Επικοινωνία με τον πελάτη σε κάθε φάση του μεταφραστικού έργου
 • Ιατρικές & φαρμακευτικές μεταφράσεις

  Στο thetranslator.gr παρέχουμε επαγγελματικές υπηρεσίες μετάφρασης στον ιατροφαρμακευτικό τομέα και στον τομέα υπηρεσιών υγείας. Έχοντας επίγνωση της ακρίβειας, της υψηλής ποιότητας, της εχεμύθειας, αλλά και της ταχύτητας στη διεκπεραίωση που πολλές φορές απαιτείται στον ευαίσθητο αυτό τομέα, και με τη συνεργασία ιατρών, φαρμακοποιών και μεταφραστών με εμπειρία σε συγκεκριμένους ιατρικούς τομείς και κατάλληλα καταρτισμένων στην ιατρική/φαρμακευτική ορολογία, αναλαμβάνουμε:

  • Μεταφράσεις ιατρικών εξετάσεων
  • Μεταφράσεις ιατρικών γνωματεύσεων
  • Μεταφράσεις ιατρικών εγγράφων για ασφαλιστικά ταμεία ή φορείς
  • Μεταφράσεις οδηγιών χρήσεως φαρμάκων & προδιαγραφών ιατρικών σκευασμάτων
  • Μεταφράσεις λογισμικού ιατρικών μηχανημάτων
  • Μεταφράσεις κλινικών μελετών
  • Μεταφράσεις ιατρικών ευρεσιτεχνιών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων ιατρικών μηχανημάτων, φύλλων προδιαγραφών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων ιατρικού/νοσοκομειακού εξοπλισμού
  • Μεταφράσεις ιατρικών πρωτοκόλλων/πορισμάτων
  • Μεταφράσεις ιατρικών εκθέσεων, αναφορών, εργασιών, βιογραφικών
  • Μεταφράσεις ιατρικών άρθρων/διαλέξεων
  • Μεταφράσεις φαρμακευτικών μελετών ή ερευνών
  • Μεταφράσεις σε έντυπα ενημερωμένης συγκατάθεσης (ICF)
  • Μεταφράσεις σε ενημερωτικά φυλλάδια ασθενών (PIL)
  • Μεταφράσεις σε έντυπα παρουσίασης περιστατικού (CRF)
  • Μεταφράσεις σε περιλήψεις χαρακτηριστικών προϊόντος (SPC)
  • Μεταφράσεις σε γενικά ρυθμιστικά έγγραφα
  • Μεταφράσεις σε ιατρικά ερωτηματολόγια
  • Μεταφράσεις σε οδηγίες χρήσης για ιατρικό προσωπικό και ασθενείς
  • Μεταφράσεις σε περιλήψεις νοσοκομειακών εξιτηρίων
  • Μεταφράσεις σε αναφορές ασφαλείας
 • Εμπορικές, επιχειρηματικές & τουριστικές μεταφράσεις

  Χάρη στην πολύχρονη εμπειρία μας, τη βαθιά γνώση των συνεργατών μας όσον αφορά τους τομείς της εμπορικής επικοινωνίας, του τουρισμού και των επιχειρήσεων, τη μακροχρόνια συνεργασία μας με κορυφαίους παράγοντες του χώρου, αλλά και τη βοήθεια γλωσσάριων και βάσεων δεδομένων, είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μεταφράσεων σε όλους τους τομείς της εμπορικής, επιχειρηματικής και τουριστικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, με τη συνεργασία εξειδικευμένων μεταφραστών αναλαμβάνουμε:

  • Μεταφράσεις δημοσίων σχέσεων
  • Μεταφράσεις διεθνούς εμπορίου
  • Μεταφράσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών και πολιτικών θεμάτων
  • Μεταφράσεις διεθνών οικονομικών σχέσεων και ανάπτυξης
  • Μεταφράσεις εγγράφων διοίκησης επιχειρήσεων
  • Μεταφράσεις επιχειρησιακής έρευνας, εμπορίας, διαφήμισης και marketing
  • Μεταφράσεις επιχειρηματικού σχεδιασμού επιχειρήσεων
  • Μεταφράσεις ερευνών αγοράς
  • Μεταφράσεις εφαρμογών ξένων γλωσσών ή/και πληροφορικής στη διοίκηση και στο εμπόριο
  • Μεταφράσεις κειμένων οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων
  • Μεταφράσεις για συνεταιριστικές οργανώσεις και εκμεταλλεύσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, τραπεζικούς οργανισμούς
  • Μεταφράσεις διοικητικών κειμένων
  • Μεταφράσεις πάσης φύσεων τουριστικών κειμένων και αντίστοιχων ιστοσελίδων
  • Μεταφράσεις ναυλοσυμφώνων
  • Μεταφράσεις φορτωτικών
  • Μεταφράσεις νομικών κειμένων ιδιωτικού και δημοσίου ναυτικού δικαίου
  • Μεταφράσεις συμφωνητικών και συμβάσεων
  • Μεταφράσεις ημερολογίων γέφυρας
  • Μεταφράσεις ναυπηγικών μελετών και λοιπών κειμένων ναυπηγικής βιομηχανίας
  • Μεταφράσεις νηολογήσεων πλοίων
  • Μεταφράσεις κειμένων ναυτιλιακών εταιρειών και οργανισμών
 • Μεταφράσεις πρακτικών και ομιλιών

  Η ομάδα του thetranslator.gr αναλαμβάνει με επαγγελματισμό, αξιοπιστία, ταχύτητα και εχεμύθεια την μετάφραση πρακτικών και ομιλιών διαφόρων εγχώριων ή διεθνών εκδηλώσεων σε ποικίλους κλάδους. Συγκεκριμένα, με τη συνεργασία πολύπειρων και εξειδικευμένων στο εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο μεταφραστών, αναλαβάνουμε:

  • Μεταφράσεις πρακτικών
  • Μεταφράσεις ομιλιών συνεδρίων
  • Μεταφράσεις ομιλιών συνεδριάσεων
  • Μεταφράσεις ομιλιών ημερίδων
  • Μεταφράσεις ομιλιών διασκέψεων
  • Μεταφράσεις ομιλιών συμποσίων
  • Μεταφράσεις ομιλιών συναντήσεων εργασίας
  • Μεταφράσεις ομιλιών συνελεύσεων
  • Μεταφράσεις ομιλιών συμβουλίων
  • Μεταφράσεις ομιλιών σεμιναρίων
  • Μεταφράσεις ομιλιών διεθνών εκδηλώσεων
  • Μεταφράσεις ομιλιών συσκέψεων
  • Μεταφράσεις ομιλιών συναντήσεων
 • Λογοτεχνικές & φιλολογικές μεταφράσεις

  Η ομάδα του thetranslator.gr, ενστερνιζόμενη πλήρως την άποψη ότι το έργο του μεταφραστή λογοτεχνικών ή φιλολογικών κειμένων είναι συχνά εξίσου σημαντικό με την πρωτότυπη συγγραφή του αντίστοιχου πονήματος, άποψη ενδεικτική της σημασίας αλλά και της δυσκολίας της λογοτεχνικής/φιλολογικής μετάφρασης, διασφαλίζει την ορθή απόδοση του νοήματος με παράλληλη διατήρηση όλων των λογοτεχνικών και άλλων στοιχείων της αρχικής μορφής, είτε πρόκειται για αφήγημα, δράμα, πρόζα ή ποίηση. Ειδικότερα, με τη συνεργασία λογοτεχνών, φιλολόγων αλλά και εξειδικευμένων μεταφραστών στον τομέα αυτό, αναλαμβάνουμε:

  • Μεταφράσεις λογοτεχνικών βιβλίων, ποιημάτων, θεατρικών έργων, άρθρων, πονημάτων κριτικής
  • Μεταφράσεις φιλολογικών κειμένων
  • Μεταφράσεις άρθρων δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής επικοινωνίας
  • Μεταφράσεις θεμάτων εκπαίδευσης και αγωγής
  • Μεταφράσεις θεολογικών και θρησκευτικών πονημάτων
  • Μεταφράσεις κειμένων ιστορίας, αρχαιολογίας και εθνολογίας
  • Μεταφράσεις πονημάτων κοινωνικής ανθρωπολογίας και κοινωνιολογίας
  • Μεταφράσεις θεμάτων μουσικής και μουσικολογίας
  • Μεταφράσεις παιδαγωγικών θεμάτων
  • Μεταφράσεις κειμένων τέχνης, ιστορίας της τέχνης και μουσειολογίας
  • Μεταφράσεις έργων φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας και ψυχολογίας