ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ & ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Επωφεληθείτε από την ηλεκτρονική σελιδοποίηση & μορφοποίηση εγγράφων που προσφέρει η ομάδα του thetranslator.gr ώστε να αποκτήσουν τα έγγραφα και το διαφημιστικό σας υλικό μια μοναδική εμφάνιση ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις σας.

Τι αφορά η σελιδοποίηση και μορφοποίηση εγγράφων;

  • σελιδοποίηση & μορφοποίηση επίσημων εγγράφων, φυλλαδίων, εντύπων, οδηγιών χρήσης, εγχειριδίων, καθώς και κάθε είδους παρουσιάσεων ή διαφημιστικού υλικού και κάθε είδους κειμένων σε ψηφιακή μορφή
  • εφαρμογή ομοιόμορφου στυλ
  • επιλογή είδους και μεγέθους γραμματοσειρών
  • εφαρμογή στυλ γραμματοσειράς
  • επεξεργασία εικόνων
  • εισαγωγή και επεξεργασία πινάκων, τύπων, γραφημάτων, κ.λπ.
  • επεξεργασία διαφόρων τύπων αρχείων με τη βοήθεια του εκάστοτε σχετικού λογισμικού