ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η εισαγωγή και προσαρμογή υποτίτλων στην οθόνη, τηλεοπτική ή κινηματογραφική, αποτελεί ουσιαστικά διακριτό πεδίο εξειδίκευσης το οποίο απαιτεί σχετικές ακαδημαϊκές δεξιότητες. Δεν επαρκεί μόνο η καλή γνώση της προς μετάφραση γλώσσας, απαιτούνται και επιπλέον γνώσεις, πείρα και οξυμένο κριτήριο, καθώς πέρα από την ορθή σημασιολογικά απόδοση πρέπει να υπολογιστούν και άλλες παράμετροι, όπως η προσαρμογή, ο χρονισμός, η τεχνική επεξεργασία κ.ά.

Ο υπότιτλος έχει διπλό ρόλο: από τη μια συμβάλλει στην κατανόηση του νοήματος και ως εκ τούτου πρέπει να κυλά γρήγορα ώστε να μην αποσπά το μάτι του θεατή από την εικόνα. Αυτό ακριβώς του προσδίδει τον δεύτερο ρόλο του ως αναπόσπαστου τμήματος του προβαλλόμενου θεάματος - επιβάλλεται να ακολουθεί την αισθητική του και να ενσωματώνεται ομαλά σε αυτό. Επιπροσθέτως, διαφορετική προσέγγιση απαιτείται στον υποτιτλισμό ταινιών και τηλεοπτικών σειρών και διαφορετική στον υποτιτλισμό ντοκιμαντέρ, ενώ ειδικές γνώσεις είναι απαραίτητες για τον υποτιτλισμό προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Η απομαγνητοφώνηση είναι η διαδικασία μεταγραφής σε κείμενο των όσων λέγονται σε μια μαγνητοφωνημένη ή μαγνητοσκοπημένη συνομιλία ή αλλιώς και η καταγραφή ηχογραφημένων συνομιλιών ή συζητήσεων σε μορφή κειμένου, με πιστή αποτύπωση του προφορικού λόγου.

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως απομαγνητοφωνήσεις εγγυώμενοι απόλυτη πιστότητα καταγραφής, προκειμένου το τελικό κείμενο που θα σας παραδώσουμε να είναι συνεκτικό, ακριβές και ευανάγνωστο. Μετά την απομαγνητοφώνηση των αρχείων μπορούμε να αναλάβουμε και τη μετάφραση των κειμένων σε άλλη γλώσσα ή την επιμέλειά τους. Ενδεικτικά παρέχουμε υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης πολιτικών λόγων, παρουσιάσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, ιατρικών αρχείων, ακροάσεων, καταθέσεων κ.ά.

Συνοπτικά, με τη συνεργασία εξειδικευμένων μεταφραστών & υποτιτλιστών αναλαμβάνουμε:
  • Υποτιτλισμό ταινιών και τηλεοπτικών σειρών
  • Υποτιτλισμό ντοκιμαντέρ
  • Υποτιτλισμό διαφημιστικών σποτ
  • Mετάφραση υποτίτλων για άτομα με προβλήματα ακοής
  • Μετάφραση και προσαρμογή σεναρίων ξενόγλωσσων προγραμμάτων
  • Απομαγνητοφωνήσεις ηχητικού υλικού σε οποιαδήποτε μορφή (CD, DVD, αρχείο mp3, USB flash κλπ.)
Η ομάδα του thetranslator.gr διαθέτει την ανάλογη πείρα, αλλά και την τεχνογνωσία και το γλωσσικό υπόβαθρο ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου προκειμένου να παραχθεί ένα ολοκληρωμένο τελικό αποτέλεσμα