Γλωσσικές υπηρεσίες

el  en  fr

Οι γλωσσικές υπηρεσίες που προσφέροναι από το thetranslator.gr είναι οι εξής:

– Μετάφραση
– Διερμηνεία
– Επιμέλεια
– Υποτιτλισμός & Μεταγλώττιση
– Οπτική αναγνώριση (OCR) εγγράφων
– Ηλεκτρονική σελιδοποίηση & μορφοποίηση εγγράφων

Μετάφραση

Αν και η μετάφραση είναι πιθανό να μοιάζει με μια απλή μετατροπή του περιεχομένου ενός εγγράφου ή ενός πολυμέσου από μια γλώσσα σε μια άλλη, στην πραγματικότητα είναι μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία. Η ακριβής μετάφραση ενός εγγράφου απαιτεί: ανάλυση του περιεχομένου, εύρεση της ορολογίας, διασφάλιση της ποιότητας με διόρθωση και επιμέλεια των κειμένων, οριστικοποίηση των εκδόσεων, καθιέρωση μεταφραστικών κανόνων και τυποποίηση διαδικασιών για τις ενημερώσεις των μελλοντικών εκδόσεων. Το έργο της δημιουργίας, της μορφοποίησης και της ενημέρωσης εκδόσεων εγγράφων σε διαφορετικές γλώσσες, καθώς και η κοινοποίησή τους σε διαφορετικά τμήματα, επιχειρησιακές μονάδες, αλλά και χώρες, είναι περίπλοκο. Κατά συνέπεια, η επιλογή των κατάλληλων συνεργατών είναι η πιο σημαντική ενέργεια για την επιτυχή ολοκλήρωση και παράδοση ενός άρτια μεταφρασμένου κειμένου.

Με βάση τα παραπάνω, στο thetranslator.gr παρέχονται:

  • Μεταφράσεις σε συγκεκριμένη προθεσμία
  • Εγγυημένα αποτελέσματα ποιότητας
  • Διαχείριση μεταφραστικών έργων σύμφωνα με την δομή εργασίας του thetranslator.gr και τις απαιτήσεις του πελάτη
  • Ευελιξία σε κάθε φάση των μεταφραστικών έργων, από την προκαταρκτική φάση του ενδελεχούς σχεδιασμού έως και τον έλεγχο πριν την παράδοση
  • Συνεχής επικοινωνία με τον πελάτη με δυνατότητα παρακολούθησης κάθε φάσης του έργου

Ανατρέξτε στη σελίδα «Μετάφραση» και στις αναδυόμενες επιλογές της για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κάθε κατηγορία μετάφρασης.

Διερμηνεία

Η συνεχής ενημέρωση σε θέματα εξέλιξης στον τομέα της διερμηνείας και των διεθνών επιχειρήσεων καθιστά δυνατή τη συνεργασία με τους καλύτερους επαγγελματίες διερμηνείς και διασφαλίζει άριστες γλωσσικές δεξιότητες. Η πολυετής πείρα του thetranslator.gr στον τομέα της διερμηνείας και η κατανόηση της σπουδαιότητας της πολυγλωσσικής επικοινωνίας εγγυάται την επιτυχία κάθε συναλλαγής με την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού επιπέδου. Οι ειδικευμένοι διερμηνείς μας επιλέγονται βάσει των γλωσσών εργασίας, των γλωσσικών δεξιοτήτων και του επιστημονικού υποβάθρου τους. Η πολυετής τους πείρα αποτελεί το θεμέλιο των άριστων, ποιοτικών υπηρεσιών που παρέχουμε. Το thetranslator.gr προσφέρει υπηρεσίες ταυτόχρονης (καμπίνας), διαδοχικής (σε πάνελ), διακεκομμένης, ψιθυριστής ή μέσω τηλεφώνου διερμηνείας σε συνέδρια, επαγγελματικές συναντήσεις κ.ά., καλύπτοντας κάθε ανάγκη, επαγγελματική ή προσωπική.

Οι γλωσσικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον τομέα της διερμηνείας εξασφαλίζουν:

  • Υπηρεσίες διερμηνείας όλων των ειδών
  • Ποιοτική επιλογή διερμηνέων
  • Ειδικευμένο δίκτυο συνεργατών του thetranslator.gr για οποιονδήποτε τομέα
  • Επαγγελματική δέσμευση, αξιοπιστία και εχεμύθεια

Ανατρέξτε στη σελίδα «Διερμηνεία» για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το κάθε είδος διερμηνείας.