Νομικές μεταφράσεις

el  en  fr

Έχοντας ως γνώμονα την ακρίβεια και υψηλή ποιότητα που είναι απαραίτητη για τη μετάφραση των συχνά περίπλοκων νομικών εγγράφων, τις υψηλές απαιτήσεις ορθής ορολογίας, καθώς και τις ειδικές γνώσεις που συχνά απαιτούνται όσον αφορά το νομικό σύστημα, το οποίο ισχύει στην εκάστοτε χώρα της γλώσσας-στόχου, και έχοντας διασφαλίσει τη συνεργασία νομικών και μεταφραστών εξειδικευμένων στη νομική ορολογία, οι οποίοι, επιπροσθέτως, εργάζονται με βάση ειδικά γλωσσάρια, αναλαμβάνουμε:

 • Μεταφράσεις Διεθνούς Δικαίου
 • Μεταφράσεις Εμπορικού Δικαίου
 • Μεταφράσεις Ναυτικού Δικαίου
 • Μεταφράσεις Ποινικού Δικαίου
 • Μεταφράσεις Εταιρικού Δικαίου
 • Μεταφράσεις νομικών κειμένων για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Μεταφράσεις εταιρικών και κυβερνητικών αυμφωνιών
 • Μεταφράσεις συστάσεων/συγχωνεύσεων/καταστατικών εταιρειών
 • Μεταφράσεις χρεογράφων
 • Μεταφράσεις ΦΕΚ (Φύλλων Εφημερίδας Κυβερνήσεως)
 • Μεταφράσεις ιδιωτικών/εμπορικών συμβάσεων
 • Μεταφράσεις αγωγών
 • Μεταφράσεις συμβολαίων διαφόρων τύπων
 • Μεταφράσεις ευρεσιτεχνιών
 • Μεταφράσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Μεταφράσεις εγγράφων μετανάστευσης