Τεχνικές μεταφράσεις

el  en  fr

Η ομάδα του thetranslator.gr ειδικεύεται στις μεταφράσεις τεχνικών εγγράφων και εγχειριδίων, αφού έχει συνεργαστεί με ορισμένες από τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρείες και κοινοπραξίες στους δυναμικότερους εξαγωγικούς κλάδους της Ελλάδας. Με τη χρήση συστημάτων διαχείρισης ορολογίας και μεταφραστικών μνημών, με βάση γλωσσάρια και άλλα εργαλεία, διασφαλίζουμε τη χρήση των σωστών όρων, με ακρίβεια και συνέπεια. Επιπλέον, με τη συνεργασία ειδικών με μεγάλη και πιστοποιημένη εμπειρία στον τομέα τους και μεταφραστών εξειδικευμένων στην τεχνική ορολογία, αναλαμβάνουμε:

  • Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας οικιακών-λευκών συσκευών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας ιατρικών μηχανημάτων-συσκευών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας αυτοκινήτων & μηχανών
  • Μεταφράσεις φυλλαδίων και καταλόγων τεχνικών χαρακτηριστικών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων κατασκευών μηχανικού εξοπλισμού
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων μηχανημάτων βαριάς βιομηχανίας
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων γεωργικών μηχανημάτων-συστημάτων
  • Μεταφράσεις τεχνικών μελετών διαφόρων κλάδων
  • Μεταφράσεις γεωπονικών μελετών