Μεταφράσεις πρακτικών & ομιλιών

el  en  fr

Η ομάδα του thetranslator.gr αναλαμβάνει με επαγγελματισμό, αξιοπιστία, ταχύτητα και εχεμύθεια την μετάφραση πρακτικών και ομιλιών διαφόρων εγχώριων ή διεθνών εκδηλώσεων σε ποικίλους κλάδους. Συγκεκριμένα, με τη συνεργασία πολύπειρων και εξειδικευμένων στο εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο μεταφραστών, αναλαβάνουμε:

 • Μεταφράσεις πρακτικών
 • Μεταφράσεις ομιλιών συνεδρίων
 • Μεταφράσεις ομιλιών συνεδριάσεων
 • Μεταφράσεις ομιλιών ημερίδων
 • Μεταφράσεις ομιλιών διασκέψεων
 • Μεταφράσεις ομιλιών συμποσίων
 • Μεταφράσεις ομιλιών συναντήσεων εργασίας
 • Μεταφράσεις ομιλιών συνελεύσεων
 • Μεταφράσεις ομιλιών συμβουλίων
 • Μεταφράσεις ομιλιών σεμιναρίων
 • Μεταφράσεις ομιλιών διεθνών εκδηλώσεων
 • Μεταφράσεις ομιλιών συσκέψεων
 • Μεταφράσεις ομιλιών συναντήσεων