Μετάφραση

el  en  fr

Μεταφράζουμε ένα ευρύ φάσμα διαφόρων τύπων εγγράφων:

  • Νομικά έγγραφα: συμβόλαια, συμβάσεις, πιστοποιήσεις, νομικά κείμενα Ε.Ε., συμφωνίες, καταστατικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίες κ.ά.
  • Οικονομικά έγγραφα: ετήσιες εκθέσεις, λογιστικές εκθέσεις, προβλέψεις κλάδου, εκθέσεις νομισματικής πολιτικής, έλεγχοι, χρηματοοικονομικές καταστάσεις κ.ά.
  • Τεχνικά έγγραφα: τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια εκπαίδευσης και συντήρησης, τεχνικά δελτία, διαγνωστικά φυλλάδια, εγχειρίδια ασφαλείας, εγχειρίδια χρήστη, κατάλογοι προϊόντων, πιστοποιητικά προϊόντων, πρότυπα & φυλλάδια προδιαγραφών, εγχειρίδια λειτουργιών και διαδικασιών κ.ά.
  • Δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα (πτυχία, πιστοποιητικά κ.λπ.): πτυχία, βιογραφικά σημειώματα, πιστοποιητικά όλων των ειδών, αποφάσεις κ.ά.
  • Ιστοσελίδες: ιστοσελίδες που αφορούν τους τομείς της οικονομίας, εμπορίου, τουρισμού, ενέργειας και περιβάλλοντος, επενδύσεων, υγείας, πληροφορικής, εστίασης, ένδυσης/υπόδυσης, άθλησης και αναψυχής, υπηρεσιών κ.ά.
  • Ιατρικά έγγραφα: δεδομένα κλινικών μελετών, κλινικές δοκιμές, εγκρίσεις φαρμάκων, αρχεία ανάπτυξης φαρμάκων, διαδικασίες παρασκευής φαρμάκων, σήμανση και συσκευασία φαρμάκων, ιατρικές πληροφορίες για ασθενείς και ιατρούς, φύλλα οδηγιών ασθενών, διαδικασίες δοκιμής, ενημερωτικά φυλλάδια ασθενών (PIL), συσκευασίες, σήμανση, αναφορές ασφαλείας κ.ά.
  • Εμπορικά, επιχειρησιακά και τουριστικά έγγραφα: επικοινωνιακό υλικό μάρκετινγκ, εταιρικό επικοινωνιακό υλικό, δελτία τύπου, υλικό δημόσιων σχέσεων κ.ά.
  • Έγγραφα πρακτικών και ομιλιών: πρακτικά, ομιλίες συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, συσκέψεων κ.ά.
  • Λογοτεχνικά και φιλολογικά έγγραφα: βιβλία, άρθρα, θεατρικά έργα, εκπαιδευτικά, ιστορίας, τέχνης, ψυχολογίας κ.ά.

Ανατρέξτε στις αναδυόμενες επιλογές της σελίδας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κάθε κατηγορία μεταφράσεων.